CNAPESTE MOSTAGANEM

أعضاء المجلس الوطني للنقابة

هنا

 

 

 


 

 أعضاء المجلس الوطني

 

أعضاء المجلس الوطني

المنسق الولائي

الولاية

الرقم

ملاتي علي

كادل الهواري

أدرار

01

بوعمرة العيد

عامري أحمد

ماجور عبدالقادر

بوراس محمد

الشلف

02

قسمية ميهوب - عضو المكتب الوطني-

عقعاق محمد

 

الأغواط

03

مرابط عمر

بن طويل لزهر

بوقندورة عبدالعزيز

أم البواقي

04

بن عيسى نورالدين

جبارة عبدالرزاق

محجوب مخلوف

سهلي اليمين

تمرابط مخلوف

زغبان مخلوف

 

باتنة

05

محفي أرزقي- عضو المكتب الوطني-

أيت يحي رابح

واعلي حكيم

لعيش لويزة

بوحفنة السبتي

زناتي سليمان

بجاية

06

بن سعدة مراد

زقرير السعيد

جودي فوزي

بسكرة

07

 

مغني علي

بشار

08

صوالح عباس

بن موسى عزالدين

بوكحلي ناصر

طرفاي مرزاق

بن ذهيب اسماعيل

البليدة

09

حمراوي ياسين- عضو المكتب الوطني-

عماني مبروك

بوعود رابح

العيدي امحمد

العربي سعيد

والي الشريف

البويرة

10

 

بن بوسماحة لزهر خليل

تمنراست

11

شرقي محمد الطاهر

شاوي عبدالوهاب

دويشين المكي

تبسة

12

فليح جعفر- عضو المكتب الوطني-

مختاري بشير

قطبي نورالدين

مواليد لمنور

بداد أحمد

تلمسان

13

بن عودة بلقاسم

محمدي جلول

تيارت

14

بن حامة ابراهيم

طالبي صالح

واكد عبدالرحمان

سي حاج محند عبداللطيف

قوسم كمال

تيزي وزو

15

قاصدي عبدالله

دحو إلياس

عويسي محمد أوسالم

الجزائر وسط

16

بوشيبان عيسى

عثماني عبدالقادر

أيت إيدير عبدالرحمان

الجزائر غرب

16

مقراني عبدالله- عضو المكتب الوطني-

جعفري اسماعيل

شتوح عبدالكريم

بسو جمال

 

الجزائر شرق

16

شقرة محمد

بورنان محمد

الجلفة

17

عليوان عبدالرزاق

حمروش بلقاسم

بولجاج عمار

جيجل

18

نوار العربي - المنسق الوطني

بالي عبدالوهاب

مسعي حسين

شنيني عيسى

ماضوي عبدالعزيز

 

سطيف

19

خروبي بوبكر

مخلوف امحمد

سعيدة

20

قند مسعود

شريبط فريد

حمروش عبدالعزيز

قويسم الحناشي

سكيكدة

21

بجاوي محمد فؤاد

بوطالب توفيق

بوكرش عبدالحميد

سيدي بلعباس

22

حطاب أحمد- عضو المكتب الوطني-

مسيخ عبدالحفيظ

دزيري العياشي

بهلول محمد الشريف

بوعكيرة خيرالدين

عنابة

23

حسناوي حسين

كحل اللسان حسان

مسعودي علي

قالمة

24

تمار رشيد- عضو المكتب الوطني-

بوستة حفيظ

بوجحشة رابح

لمشنق هشام

بومعيزة عيسى

صوالح جميلة

قسنطينة

25

معيزية مسعود

بحرية عامر

فرلي محمد

المدية

26

حمادي منصور

بلخلفة ميلود

رباعي شرفي منصور

مستغانم

27

ولهة سليم- عضو المكتب الوطني-

بن خليل محمد الصديق

بوضياف منذر

جيدل عبد الفتاح

حاج لعروسي رابح

 

مسيلة

28

قرمام محمد

بوقوير عيسى

سي صابر عبدالقادر

معسكر

29

بن جلول عبدالوهاب

بن نعمية معمر

حنيشات محمد

ورقلة

30

عتو امحمد

بلقوسة عبدالله

سماش محمد

وهران

31

 

نعيمي عبدالقادر

البيض

32

 

بن عمر لزهر

إليزي

33

بن دريميع مالك- عضو المكتب الوطني-

قاسيمي عبدالحكيم

بلحاج خالد

هكاس عبدالعزيز

برج بوعريريج

34

بوديبة مسعود- عضو المكتب الوطني-

صالحي عبدالرزاق

عبيدات عياش

سي يوسف مولا

بن عمارة موسى

بومرداس

35

بن وس محمد

صوال إسماعيل

قوارطة أحمد

الطارف

36

 

غير مهيكلة

تيندوف

37

مخيدس غانم

عبسي عبدالقادر

تيسمسيلت

38

حاشي منير

بن عزوز بوبكر

الوادي

39

قادري بلقاسم

قاطي ميلود

مغني عبدالغني

خنشلة

40

عوادي جلال

برهوشي محمد

بن لطيف علي

سوق أهراس

41

ألماني فاطمة الزهراء

صادوقي عبدالقادر

تيبازة

42

بكري فضيل

لعلالي مولود

لعمارة الربيع

ميلة

43

عبدالباقي ابراهيم- عضو المكتب الوطني-

حواس الصادق

مدان ميلود

 

عين الدفلة

44

خريص الشيخ

مرزوقي الزاوي

النعامة

45

بوراس محمد

خريس المختار

رحماني أحمد

عين تموشنت

46

لعمش محفوظ - عضو المكتب الوطني-

بولغيتي بولغيت

قباني لخضر

تزقغين السعيد

 

غرداية

47

سلطاني عدة

تجيني  عبدالقادر

بن عدة حراث

غليزان

48

 

 

 

 

 11/11/2012

Ces blogs de Enseignement & Emploi pourraient vous intéresser